top of page

TOKVIL overheidsinnovatielab

Het overheidsinnovatielab TOKVIL biedt een veilige omgeving voor interne overheidsinnovatie met maatschappelijke relevantie dankzij begeleiding door domein experten, designers en procesfacilitatoren.

3 u, 3 dagen, 3 weken? Het kan allemaal op vraag.

Format van 3 u: Een breed onderwerp van overheidsinnovatie met een discussieronde en interne lessen.

Een inspirerende spreker en een facilitator.

#Creatieve bureaucratie

#SDG sustainable development goals

#IK en de Stad

#Future thinking

#Collectieve intelligentie toolbox


Contact voor meer informatie:

Tanguy De Lestré

tanguy@delestre.org

info@tokvil.be 0486384618

Karl-Filip Coenegrachts karlfilip@citiesofpeople.com 0478790508



15 views0 comments

Comments


bottom of page